Rezolucija Međunarodne udruge sudaca
slijedom Rezolucije Europske udruge sudaca od 23. rujna 2007.

Kako je:

europska udruga sudaca donijela Rezoluciju dana 23.rujna 2007. godine
i
kako je ova Rezolucija razmatrana od strane delegata Međunarodne udruge sudaca na sastanku Središnjeg vijeća 27.rujna 2007.

odlučeno je

usvojiti Rezoluciju Europske udruge sudaca kao Rezoluciju Međunarodne udruge sudaca

Tronheim 23. rujan 2007.
Europska udruga sudaca
usvojila je slijedeću

REZOLUCIJU

Europska udruga sudaca ( EUS) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog zakonskih promjena u Poljskoj kojima se sužava nadležnost sudske samouprave za korist izvršne grane vlasti, poglavito Ministra pravosuđa čime se slabe jamstva sudačke neovisnosti u Poljskoj.
EUS je posebice zabrinut glede izmjena u Zakonu o ustroju javnih sudova ( Ustawa o ustroju sadpw powszechnych) kojima se:
a) daju ovlasti izvršnoj vlasti glede imenovanja predsjednika sudova,
b) daju ovlasti o premještaju sudaca na drugi sud bez pristanka suca,
c) ovlasti pokretanja stegovnih postupaka protiv sudaca se s sudske vlasti prenose na državnog odvjetnika.

Izražavajući svoju zabrinutost EUS upozorava poljske vlasti da pažljivo prouče opće prihvaćene standarde sudske neovisnosti . Neovisnost sudaca je prije svega neodvojivo povezana s sustavom trodiobe vlasti. Ovo načelo je neophodan preduvjet da bi društvo imalo povjerenje da će sudbena vlast obnašati neovisni i neprostrani sudovi. Stoga tijela zakonodavne i izvršne vlasti se moraju suzdržavati od usvajanja bilo koje mjere koja može ugroziti neovisnost sudaca.

opće prihvaćeni standardi sudačke neovisnosti zahtijevaju da je postupak imenovanja sudaca i njihova napredovanja, uključujući u tome i predsjednike sudova, oslobođen bilo kakvih političkih odluka . Tijelo koje odlučuje o izboru i napredovanju sudaca mora neovisno od vlade ili državne uprave.

Stegovne mjere ili bilo koji drugi oblik odgovornosti sudaca moraju se tako organizirati da sudačka neovisnost nije ničim povrijeđena .
Međunarodni standardi zahtijevaju, da se optužbe ili pritužbe na račun sudaca u svezi s obnašanjem sudačke dužnosti, provode brzo i pravedno u odgovarajućem postupku, sukladno zahtjevima Europske konvencije o ljudskim pravima, izvan bilo kakvih političkih utjecaja .

Širenje ovlasti izvršne vlasti glede stegovnih postupaka protiv sudaca stvara zakonske preduvjete da se povećava utjecaj na sudove i stvara nedemokratski i nezakonit presedan koji pobija opće prihvaćena načela trodiobe vlasti i neovisnosti sudaca i sudova.

EUS poziva tijela vlasti u Poljskoj da osiguraju opće prihvaćena načela sudačke neovisnosti, da se ona poštuju u svako doba i da se ne poduzimaju mjere koje bi ih mogla dovesti u pitanje.


Preveo:
Đuro Sessa