II. Stručna komisija Međunarodne udruge sudaca
Tronheim, Norveška, rujan 2007.

ZAKLJUČCI
o
kaznama zbog stranačke neaktivnosti u parničnim postupcima

1. Stranke moraju sve činjenice u postupku učiniti dostupnim u najranijoj fazi postupka.

2. Moraju postojati rješenja u slučaju ne poštivanja procesnih rokova na način da se u tim slučajevima primjenjuju kazne u obliku obveze naknade troškova, odbačaja tužbe ili u nekim drugim postupovnim mjerama koje će biti nepovoljne za nediscipliniranu stranku.

3. Sudac mora biti aktivan u tijeku postupka da bi se izbjegla nepotrebna odugovlačenja. Svaka ovlast koju sudac ima radi donošenja samostalne odluke bez odgovarajućeg prijedloga stranke ( npr. pozvati svjedoka ili provoditi istragu) mora biti izvršavana tako da se ne dovede u pitanje nepristranost ili de izbjegne svaka utisak pristranosti.

4. Naknade odvjetnicima u građanskim postupcima moraju biti uređeni tako da potiču djelotvornost postupanja i izbjegavanje nepotrebnih postupovnih radnji.

Preveo:
Đuro Sessa