Poziv na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Županijski sud u Zagrebu
Općinski građanski sud u Zagrebu
Udruga hrvatskih sudaca
&
partneri

POZIVAJU VAS

na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama
23. rujna 2019. s početkom u 14,00 sati u kazalištu „Vidra“
na http://uhs.hr/wp-content/uploads/2019/12/poziv-Nacionalni_dan_borbe_protiv_nasilja_prema_ženama_2019.pdfadresi Draškovićeva 80 u Zagrebu.

poziv-Nacionalni_dan_borbe_protiv_nasilja_prema_ženama_2019