Međunarodna pravosudna edukacija – Prag (25. do 27. rujan 2023.)

U organizaciji CEELI Instituta iz Praga (Central and Eastern Europe Law Institute – Pravni institut za Srednju i Istočnu Europu), Šleskog sveučilišta (ICBWS), Udruge hrvatskih sudaca i poljske udruge sudaca “Iustitia” održana je u Pragu, u sjedištu CEELI Instituta, druga trodnevna edukacija u razdoblju 25. do 27. rujna 2023. godine.

Naziv edukacije bio je “Unapređenje pravosudnih kompetencija u post pandemijskoj stvarnosti i primjena EU instrumenata u kaznenom pravosuđu” s posebnim naglascima na zaštitu osobnih podataka u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava te postupanja povodom Europskog uhidbenog naloga i Europskog istražnog naloga.

Na edukaciji su sudjelovali suci iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a usmjeren je na primjenu instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu te na pregled prava koja su zajamčena europskim pravom, a predavači su bili Marcin Mrowicki docent na Sveučilištu u Varšavi (Centar za Europu) gdje predaje ljudska prava i ustavno pravo Europske unije, sutkinja Regionalnog suda u Krakowu Aleksandra Sołtysińska, te Světlana Kloučková, ravnateljice Odjela za međunarodne poslove Vrhovnog državnog odvjetništva u Brnu. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 25 sudaca – članova UHS-a.