Sastanak Europske udruge sudaca u Ateni od 1. do 3. lipnja 2023.

U Ateni (Grčka) je od 1. do 3. lipnja 2023. održan redoviti polugodišnji sastanak Europske udruge sudaca (EAJ). Osim redovitih izvješća o radu predsjednika i upravnog odbora, radnih skupina o situaciji u zemljama članicama, novostima na nivou Europske unije i pomoći sucima, na sastanku je ukupno 13 udruženja sudaca tražilo donošenje rezolucije ili izjava o situaciji u sudstvu u pojedinim zemljama, odnosno informiralo o negativnim tendencijama u državama članicama glede položaja sudbene vlasti.

Između ostalih i Udruga hrvatskih sudaca je zatražila donošenje rezolucije o plaćama sudaca, te je takva rezolucija i usvojena. Rezolucije su donesene i glede situacije u sudstvu u Litvi, Armeniji, Francuskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. Sve usvojene rezolucije dostupne su na web stranici EAJ-a.

Cijeli sastanak je odlično organiziran od strane Udruženja sudaca i tužitelja Grčke, a u ime UHS-a sastanku je prisustvovao predsjednik Damir Kontrec.