Priopćenje za javnost nakon sjednice Upravnog odbora UHS-a

Na sjednici Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca (UHS) održanoj 23. svibnja 2023. doneseni su zaključci o:

  •  osobama koje će u ime UHS-a sudjelovati na razgovoru te o pregovaračkim pozicijama UHS-a u Ministarstvu pravosuđa i uprave 24. svibnja 2023.
  •  pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o Državnom sudbenom vijeću u pravcu izjednačavanja uvjeta za imenovanje sudaca županijskih sudaca sa uvjetima za imenovanje sudaca visokih sudova (Visokog prekršajnog suda, Visokog upravnog suda i Visokog trgovačkog suda)
  •  davanju podrške službenicima i namještenicima u sudovima i djelatnicima pravosudne policije u njihovim zahtjevima za poboljšanje njihovog materijalnog položaja
  •  uključivanju još jednog predstavnika UHS-a iz redova sudaca županijskih sudova u Radnu skupinu za izmjenu Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
  •  mjerama koje će se poduzeti nakon 1. srpnja 2023. ili ranije, ovisno o rezultatima zakonodavne aktivnosti u vezi izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika u prvoj fazi.