UHS uputio dopis Ministarstvu pravosuđa i uprave u vezi plaća sudaca

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) uputila je dopis Ministarstvu pravosuđa i uprave (Ministarstvu), a nakon provedene ankete među sucima članovima UHS-a, u vezi Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Upravni odbor UHS-a na sjednici održanoj 22. studenog 2022. analizirao je rezultate dobivene anketom među sucima članovima UHS-a te zaključio:

– Upravni odbor UHS-a ostaje u cijelosti kod stavova upućenih Ministarstvu dopisom od 20. listopada 2022. (detaljnije: http://uhs.hr/archives/1952)
– predlaže se Ministarstvu da intervenira u postojeći Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika na način da se poveća osnovica za obračun plaće sudaca u visini u kojoj je povećana osnovica za obračun plaće ostalim proračunskim korisnicima u 2022. i 2021. te da su ubuduće rast osnovice veže za rast plaće ostalih korisnika državnog proračuna,
– da se odmah poboljša materijalni položaj prvostupanjskih sudaca (sudaca općinskih, prekršajnih, trgovačkih i upravnih sudova)
– Upravni odbor UHS-a iskazuje spremnost nastaviti razgovore (i pregovore) s Ministarstvom o statusu plaća i drugih materijalnih prava sudaca u 2023. vodeći računa o međunarodnim dokumentima i standardima koji su prihvaćeni u Europi.

Dopis UHS-a Ministarstvu pravosuđa i uprave na poveznici:

UHS-plaće-dopuna