OGRANAK SPLIT – Stručni skup 23. listopada 2018.

Već je donošenjem Obiteljskog zakona iz 2014. godine započela reforma obiteljskog, kako materijalnog tako i procesnog zakonodavstva, a reforma je nastavljena Obiteljskim zakonom iz 2015. godine koji se primjenjuje od 1. studenoga 2015. S kakvim se sve izazovima u primjeni ovog Zakona susreću stručnjaci u praksi, posebno u praksi domaćih sudova, pokušano je odgovoriti na stručnom skupu održanom u organizaciji Ogranka Split UHS-a pod nazivom “Obiteljski zakon u praksi sudova” održanom 23. studenoga 2018. u sjedištu Ogranka.

Skup su vodile Dragica Samardžić, sutkinja Županijskog suda u Splitu, inače jednog od tri specijalizirana drugostupanjska suda za suđenje u obiteljskim i statusnim stvarima, te Marina Parać Garma, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Skupu su nazočili suci Općinskog i Županijskog suda u Splita, posebni skrbnici Centra za posebno skrbništvo u Splitu, pravnici i socijalni radnici Centra za socijalnu skrb u Splitu.

Tijekom skupa istaknuto je da se reformom obiteljskog zakonodavstva unaprijedila obiteljskopravna zaštita djece i odraslih osoba s invaliditetom. Najveći napredak ostvaren je jačanjem procesnog položaja djeteta čime je omogućena kvalitetnija zaštita prava i interesa djeteta. Uvođenjem obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije strankama je pružena mogućnost sporazumnog rješavanja obiteljskopravnih sporova i pomoć u tome.

Novi Obiteljski zakon naglašava važnost zajedničkog ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici i ravnopravnost roditelja u pravima i dužnostima neovisno o tome s kojim od njih dijete stanuje. Međutim, ocijenjeno je da ima prostora za napredovanje u pravnoj regulaciji vezanoj uz zaključenje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kada roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici.

Na skupu se razvila vrlo dinamična rasprava o praktičnim pitanjima primjene ObZ-a koja je ukazala na potrebu specijalizacije sudaca i sudova u vezi sa suđenjem u obiteljskim i statusnim stvarima, kao i na potrebu kontinuirane izobrazbe i suradnje sudaca i svih ostalih stručnjaka koji sudjeluju u odlučivanju u ovim postupcima kako pred sudovima, tako i pred drugim tijelima javne vlasti.

PREDSJEDNICA OGRANKA
mr.sc. Senija Ledić