OGRANAK SPLIT – Radionica 7. lipnja 2018.

Provedba presuda vezanih uz stjecanje prava vlasništva u sudskoj praksi izaziva brojne dvojbe koje dovode do neujednačenosti sudske prakse. S ciljem iznalaženja prihvatljivih rješenja koji bi ujednačili sudsku praksu, u sklopu posjeta predsjednika UHS-a i njegova zamjenika ograncima UHS-a koji djeluju na području nadležnosti Županijskog suda u Splitu, dana 7. lipnja 2018. u sjedištu Općinskog suda u Splitu, u organizaciji svih triju lokalnih ogranaka UHS-a, održana je radionica na temu “Provedba presuda u zemljišnim knjigama” koju je predvodio sudac Damir Kontrec. U radu radionice sudjelovali su suci i sudski savjetnici Županijskog te suci, sudski savjetnici i ovlašteni zemljišnoknjižni referenti Općinskog suda u Splitu.
Radionica je izazvala živahnu raspravu na temu pravilnosti izreke prvostupanjske presude o stjecanju prava vlasništva na temelju zakona, posebno dosjelosti, pravilnosti izreke u slučaju stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla i nasljeđivanja, kao i specifičnostima provedbe presuda vezanih uz stjecanje prava vlasništva u ovisnosti o različitim načinima stjecanja.
S tim u vezi posebno je raspravljeno pitanje materijalnopravne pretpostavke za dopuštenje upisa uknjižbe na temelju presude koja se tiče knjižnog prednika u slučajevima kada knjižni vlasnik nije ujedno tuženik u parničnom postupku.
Tijekom radionice u raspravi se otvorilo i pitanje sudjelovanja privremenih zastupnika u postupcima vezanim uz stjecanje prava vlasništva i ovlaštenja sudova da po službenoj dužnosti ispituju pretpostavke za imenovanje privremenih zastupnika u ovisnosti o vremenu upisa knjižnog vlasnika u zemljišnu knjigu.
Stječe se dojam da su u raspravi otklonjene pojedine dvojbe u pogledu pitanja povezanih s provedbom presuda u zemljišnoj knjizi, iako su i dalje neke ostale otvorene te traže prihvatljive odgovore u sudskoj praksi.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr.sc. Senija Ledić